Stichting Avalon - Grond voor duurzame landbouw


Stichting Avalon

De toekomst van de landbouw is niet een zaak van boeren alleen, maar de verantwoordelijkheid van boer en consument.
De grond mee beheren is een uiting van die verantwoordelijkheid. De Stichting Avalon heeft een vorm van grondbeheer ontwikkeld, die het mogelijk maakt dat iedereen kan participeren in een gezonde bedrijfsvoering binnen de biodynamische landbouw.

Hoe werkt Avalon

In 1991 is de Stichting Avalon opgericht en heeft in Oostkapelle 14 hectare grond gekocht met geld van de bank. In 1995 is dat uitgebreid tot 17 hectare. Het biodynamische fruitteeltbedrijf Boomgaard Ter Linde pacht deze grond. In juni 2004 is het biodynamisch werkend bedrijf “De Ring”, in Wolphaartsdijk , gekocht door Stichting Avalon. Dit bedrijf heeft voornamelijk kleinfruit. Particulieren en organisaties kunnen bij Avalon donateur worden of geld schenken. Met een schenking van € 35,- maakt u ongeveer 10 M² grond vrij. Met dit geld wordt de lening van Avalon afgelost. De pachtprijs die de boer betaalt, wordt afgeleid van de rente die voor de leningen betaald moet worden.Met een certificaat bezit een houder dus niets in directe zin, maar garandeert daarmee wel de basis voor continuïteit van biodynamische landbouw.

Boomgaard Ter Linde


Oranjezonweg 3a
4356 EH Oostkepelle
info@boomgaardterline.nl
www.boomgaardterlinde.nl

De Ring


Ring 33
4471 PT Oud-Sabbinge
de.ring@hetnet.nl
www.de-ring.com